Spreekuren

Huisarts

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. Het spreekuur  van de huisarts is in de ochtend van 8:00 – 10:20 uur  en in de middag van 15:00-17:00  uur, behalve  op donderdag  middag.  Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld bij meerdere vragen, dan kunt u dit met de assistente overleggen. Zij reserveert dan meer tijd voor u.

Assistentes

Onze assistentes houden spreekuur van maandag t/m vrijdag middag voor acute gevallen/medische handelingen/ controles  tussen   13:30-15:00 uur. Dit spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. U kunt bij de assistentes terecht voor een aantal medische verrichtingen:

  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker controle
  • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • injecties en vaccinaties geven
  • tapen en bandageren

Praktijkondersteuner Somatiek

Onze Praktijkondersteuner is Ellen Blom

Ellen houdt op dinsdagen zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten. Ook voor preventie, leefstijl en ouderenzorg kunt u bij haar terecht. Voor het spreekuur van onze praktijkondersteuner kunt u een afspraak maken bij de assistente.

Praktijkondersteuner GGZ

Onze geestelijk gezondheidsmedewerker is Jan Buter. Hij is er op vrijdag van 8.00 tot 13.oo uur. Voor zijn spreekuur wordt u door de huisarts verwezen.